воскресенье, 11 марта 2018 г.

Проблема формування орфографічної грамотності в молодших школярів у теорії та практиці початкового навчання

Технології інноваційного навчання в початковій школі
Дай мені рибку, і я буду їсти її весь день,
           навчи мене ловити рибку, і я буду їсти її протягом
           всього життя.
                                                 Східна народна мудрість
Завдання сучасної школи – розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність. З огляду на це велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити й вирішувати нові проблеми.
Саме під час інтерактивного навчання учні критично мислять, проводять дискусії, сперечаються, приймають рішення, емоційно спілкуються між собою, розв’язують різні проблеми.
За своєю суттю людина взагалі і дитина зокрема – творець. Тому треба прагнути, щоб учні не копіювали, а творили. В основу навчального процесу, в якому застосовують інтерактивні, закладено співробітництво і продуктивне спілкування, спрямоване не тільки на розв’язання проблем, розвиток здатності визначати головне, ставити мету, планувати діяльність, розподіляти функції, критично міркувати, досягати результатів.
Мета інтерактивного підходу – створити конкретні умови для взаємо навчання та взаємо виховання, основою яких є взаємодія усіх учасників процесу : учень і вчитель стають рівноправними і рівнозначними його суб’єктами.
Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо - навчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.
Актуальним у педагогічному процесі стає використання методів і прийомів, що допомагають формувати у школярів навички самостійного здобуття нових знань, збирання необхідної інформації, уміння мислити, робити висновки.
Найбільш поширеними інноваційними технологіями є : теорія розвивального навчання, теорія ігрових технологій, технологія проектного навчання, інформаційно - комунікативна технологія, здоров’язберігаючі технології.
У своїй педагогічній практиці найбільш вдало мені вдається використовувати інтерактивні методи навчання і метод проектів. До даної класифікації інноваційних технологій сучасні педагоги-новатори ще відносять  інформаційно-комунікативні технології ( ІКТ), які я також часто використовую у своїй педагогічній діяльності.
На уроках використовую такі форми організації інтерактивного навчання:
1.                               Фронтальна ( «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Дерево рішень», «Критичне мислення», «Експрес-опитування», «Асоціативний кущ»)
2.                               Кооперативна (робота в парах і групах)
3.                               Інтерактивні ігри («Рольова гра»)
4.                               Технології навчання в дискусії (метод «Прес»)
 Найпростішою, на мою думку, формою організації інтерактивного навчання є робота в парах. Це так звана палочка-виручалочка вчителів початкових класів. Наприклад, для перевірки знань таблички множення і ділення я дуже часто використовую цей метод. Але для цього потрібно, щоб в класі панувала чесність. Адже в іншому випадку учні, вигороджуючи свого сусіда по парті, можуть обманути вчителя і сказати йому неправду (технологія «Взаємні запитання»). Ще широко використовую такі види робіт в парах:
5.                               Гра «Незнайко» (на уроках читання, курс «Я і Україна» )
6.                               «Інтерв’ю» (визначення ставлення сусіда по парті до тексту, твору)
Технологію «Карусель» використовую рідко
На уроках природознавства та літературного читання використовую метод проектів («Ми – гноми-економи», «Червона книга України»)
Інтерактивні методи у поєднанні з класичними методами навчання утворюють ідеальну основу для вивчення матеріалу в початковій школі. Різноманітність методів інтерактивного навчання дозволяє вчителю доцільно підібрати методи саме для конкретної теми, а також вибрати методи відповідно до рівня знань учнів класу. При використанні інтерактивних методів навчання на уроках рівень знань учнів якісно та кількісно поліпшується.

У світі казки

У світі казки


Доброго дня, друзі. Вітаю вас на гостинах у казки. Добра, мудра, чарiвна казка завжди була у пошанi. Її із задоволенням слухають i дiти, i дорослi. Казки бувають рiзнi: довгi i короткi, веселi, чарiвнi, написанi автором або складенi народом. Проте у всiх казок є одна спiльна риса — мудрiсть. І особливо це проявляється у народнiй казцi. Ми з вами, друзi, знаємо багато чудових українських народних казок. Дiйшли вони до нас завдяки талановитим оповiдачам, яких так багато було колись в Українi, та сумлiнним збирачам народного фольклору.
Казка запросила нас на гостини, щоб дiзнатися, чи добре ми пам’ятаємо її. Отже, оголошую казкову вiкторину.

Гра «Упізнайте героя за його вчинками або діями»
·        Вона його з’їла, коли він співав їй пісеньку. (Лисичка)
·        Коли він вліз у теремок, той розвалився, і звірята залишилися просто неба. (Ведмідь).
·        Він ловив рибку у срібному човні із золотим весельцем. (Івасик-Телесик).
Вікторина «В яких казках діють вказані герої?»
·        Дід і баба («Ріпка», «Колобок», «Івасик-Телесик», «Котигорошко»)
·        Кіт («Котик і півник», «Ріпка», «Чарівний перстень», «Кіт і пес»).
·        Лисичка («Рукавичка», «Лисичка-кума», «Лисичка і журавель», «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат»)
·        Зайчик («Колобок», «Рукавичка», «Їжак та заєць»).
Вікторина «Упізнайте казку та її дійових осіб»
         Виріс цей хлопчина з малої деревини.
         У печі зміючку спік,
         Сам на дерево утік.
         Його гусятко врятувало,
         на крилечка свої взяло.
         Принесло до тата й мами
         частуватись пирогами… («Івасик-Телесик»)
         Хто утік від баби з дідом, -
         не міг всидіть на вікні,
         зустрів у лісі різних звірів
         і кожному співав пісні? («Колобок»)
     На городі виростила,
     восени велика стала.
     Дід почав усіх гукати:
     «Час красуню нашу рвати!» («Ріпка»)
     Сидить півник на печі,
     їсть смачненькі калачі.
     Тут лисичка прибігає,
     швидко півника хапає.
     Біжить котик рятувати,
     в лисиці півника забирати.   («Котик і півник»)
         Маленьке, сіреньке
         біди наробило,
         щось біле, кругленьке
         хвостиком розбило.
         Сумує і плаче бабуся,
         дідусь витирає сльозу,
         а курочка кудкудаче:
-          Я вам золоте принесу. («Курочка Ряба»)

«Назвіть героя»
1) Як звали півника в казці « Колосок»? ( Голосисте горлечко )
2) В чий будиночок забралася Коза-Дереза? ( Зайчика )
3) Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня ?
( Івасику-Телесику )
5) Кого зробив дід із соломи? (Бичка)
7) Кого купив дід на базарі за три копи? ( Козу-Дерезу)
8) Який казковий герой народився з горошини? (Котигорошко)

2) Хто викрав Івасика-Телесика? (Змія )
3) Хто прогнав Козу-Дерезу із зайчикової хатки? ( Рак) )
8) Кого в казці «Рукавичка» називали іклан? (Кабана)
Доповніть назву казки

«Вовк і семеро козенят»
«Троє поросят»
«Білосніжка і сім гномів»
«Про три гроші»
«Про царівну та сім богатирів»
«Алі-баба і сорок розбійників»
«Три горішки для Попелюшки»
«Дванадцять місяців»
«Вовк і »
«
Троє »
«
Білосніжка і »
«
Дванадцять »
«Микита…»
«Лисиця і…»
«Гуси-…»       
«Царівна-…»
«Сестриця Оленка і…»
Завдання 1. Для капітанів команд.
(Вихователь викликає капітанів і вони витягують листочки з завданням.)
Скільки звірів помістилося в рукавичці, яку загубив дід? Назвати героїв.
Відповідь. Сім героїв: мишка - шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан - іклан, ведмідь - набрід.
Скільки звірів зустрів по дорозі Колобок?
Відповідь. Четверо звірят: зайчик, лисичка - сестричка, вовчик-братик, ведмедик.
Скільки героїв-персонажів витягують ріпку?
Відповідь. Шість героїв: дід, баба, внучка, собачка, котик, мишка.


щось, та, Казка - , зрозумій, вигадка, повчальне, ній, в.
багато,  Маленькі,  розуму, додають, казки.
читає, Хто, знає, багато, багато, той.

Проблема формування орфографічної грамотності в молодших школярів у теорії та практиці початкового навчання